Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej wychodzi z inicjatywą darmowych zajęć sportowych dedykowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Program Aktywny Małolat z AZS to jedna z najnowszych pomysłów naszego Klubu. 
Założeniem projektu jest realizacja stacjonarnych zajęć sportowych w każdym przedszkolu, które zgodziło się na współpracę w Opolu. Udział w nich jest oczywiście całkowicie bezpłatny. 

 

Celem zadania jest aktywizacja tej grupy społecznej, kształtowanie świadomej potrzeby aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej postawy. Z pewnością sporym udogodnieniem jest prowadzenie lekcji w miejscu pobierania nauki. 

 

Lista przedszkoli biorących udział w programie:

Publiczne Przedszkole nr 36 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 51 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 5 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 46 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 54 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 30 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 37 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 20 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 55 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 42 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 33 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 2 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 44 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 8 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 14 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 26 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 22 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 25 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 3 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 21 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 6 w Opolu
Publiczne Przedszkole nr 18 w Opolu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu

Szczegółowy plan zajęć:

1. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej przez gry i zabawy.
2. Gry i zabawy w formie opowieści ruchowej.
3. Sprawnościowe tory przeszkód. 
4. Gry i zabawy mające na celu wzmacnianie różnych grup mięśniowych.
5. Ćwiczenia i zabawy z elementami siłowania i mocowania. 
6. Gry i zabawy z piłkami o różnych wielkościach. 
7. Gry i zabawy z elementami rzutu i chwytu. 
8. Gry i zabawy sensoryczne z wykorzystaniem balonów. 
9. Gry i zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową. 
10. Gry i zabawy równoważne. 
11. Gry i zabawy z elementami gimnastyki. 
12. Gry i zabawy z wykorzystaniem nietypowych przyborów. 
13. Koordynacyjne tory przeszkód. Podsumowanie i ewaluacja programu. 

Założeniem programu jest osiągnięcie konkretnych efektów dla wszystkich uczestników oraz wywołanie następujących zmian społecznych:

1. Upowszechnianie aktywnego spędzenia wolnego czasu w rodzinie oraz wśród określonej grupie społecznej.
2. Skojarzenie ruchu z dobrą zabawą i samopoczuciem.
3. Popularyzacja wśród dzieci aktywnego wypoczynku.
4. Kształtowanie pamięci motorycznej oraz koordynacji ruchowej.
5. Korekcja wad postawy.
6. Wspomaganie rozwoju psycho-społecznego dzieci.
7. Zapewnienie w bezpiecznej formie wspomagania naturalnego rozwoju psychomotorycznego dzieci.
8. Nauka prawidłowych wzorców ruchowych poprzez zabawę.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania: "Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych".

aktywny małolat A4 plakat na str