Kurs Żeglarski dla członków AZS!!

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas szkolenie żeglarskie zakończone egzaminem państwowym na patent żeglarza jachtowego!

Patent Żeglarza Jachtowego uprawnia do:

  • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych;
  • prowadzenia jachtów żaglowych o długości do 12 metrów po przybrzeżnych wodach morskich w porze dziennej.

 

Cena naszego szkolenia to zaledwie 800 zł!

 

Obejmuje ona:

  • zakwaterowanie i wyżywienie
  • transport z Opola (wyjazd 20.04 o godz. 9:00)
  • szkolenie żeglarskie na jachcie Sportina 682
  • najem łodzi

Cena nie obejmuje:

  • kosztów wyrobienia legitymacji AZS
  • kosztów egzaminu
  • opłaty za wydanie patentu
  • paliwa na jachcie (zbiórka po 20 zł od każdego załoganta)

 

Plan dnia szkoleniowego:
8:00 – postawienie bandery w porcie
8:15 – śniadanie
9:30 – 13:30 – I blok zajęć na wodzie
14:00 – obiad
15:00 – 17:30 – II blok zajęć na wodzie
19:00 – kolacja
20:00 – opuszczenie bandery w porcie

 

Zapewniamy doświadczone grono instruktorskie z dogodnymi warunkami szkoleniowymi – 5 osób na jedną łódkę.
Przygotowanie do egzaminu teoretycznego we własnym zakresie – lecz w planach są również wieczorne wykłady przypominające.

Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku AZS Wilkasy!

Umiejętności nabyte podczas 6-dniowego kursu na patent Żeglarza Jachtowego to podstawa dobrych nawyków żeglarskich i bezpiecznego zachowania na wodzie. Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych skipperów do samodzielnego i bezpiecznego prowadzenia jachtu. Bogaty zestaw ćwiczeń manewrowych pozwoli nabyć umiejętności prowadzenia jachtu pod żaglami i na silniku.

 

Egzamin

Egzamin organizowany jest w ostatni dzień szkolenia, tj. 27.04.

Składa się z części teoretycznej – testu z przerobionego materiału oraz praktycznej – manewrów na jachcie.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie 14 lat.

Opłaty egzaminacyjne

Cena nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej w wysokości:
Egzamin na żeglarza jachtowego 250 zł
(uczniom i studentom do 26 roku życia przysługuje 50% zniżki na podstawie legitymacji)
Opłaty egzaminacyjne pobierane są w gotówce najpóźniej w dniu egzaminu.
Opłata za wydanie patentu w wysokości 50 zł płatna jest po egzaminie do Polskiego Związku Żeglarskiego.

 

ZAPISY: 

Wszystkie zainteresowany osoby prosimy o kontakt mailowy: opole.azs@gmail.com

W odpowiedzi prześlemy dalsze instrukcje odnośnie płatności.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!
Decyduje kolejność zgłoszeń!

PS.: Jeśli uzbiera się odpowiednia liczba chętnych osób – istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminu na stopień sternika motorowodnego!! 

Zapraszamy!

 

 

Skip to content