Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej wychodzi z inicjatywą darmowych zajęć sportowych dedykowanych dla wszystkich chętnych! 

Program Sportowe Opole powstał jako odpowiedź na małą aktywność fizyczną mieszkańców naszego miasta i okolic. Przygotowaliśmy projekt otwartych zajęć dostosowany do potrzeb społeczeństwa z różnych grup wiekowych, społecznych i środowiskowych. 

Zajęcia w ramach realizacji tego zadania prowadzone są w następujących sekcjach sportowych:

FITNESS
JOGA
GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI AKROBATYKI SPORTOWEJ
WSPINACZKA SPORTOWA
TANIEC
MINIKOSZYKÓWKA
AQUA AEROBIK
TANIEC SPORTOWY
PŁYWANIE

Cały terminarz powyższych zajęć znajduje się pod poniższym przyciskiem.

Założeniem programu jest osiągnięcie konkretnych efektów dla wszystkich uczestników:

– Zachęcenie do aktywności fizycznej różnych grup społecznych, wiekowych i środowiskowych
– Integracja różnych grup poprzez sport i aktywność fizyczną
– Prezentacja możliwości różnych form spędzania czasu wolnego
– Rozbudzenie oraz zainteresowanie sportem i kulturą fizyczną różnych grup społecznych, wiekowych i środowiskowych
– Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk dla uczestników z całego kraju
– Promowanie prozdrowotnych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu i aktywności fizycznej
– Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności wśród osób w podobnym wieku
– Poszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej skierowanej dla różnych grup społecznych, wiekowych i środowiskowych
– Nabywanie nowych znajomości
– Propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowych, aktywnych form spędzania czasu wolnego
– Wyrównywanie szans i zapewnienie równego dostępu do zajęć sportowych osobom niećwiczącym, nieaktywnym społecznie i zawodowo
– Aktywizacja społeczeństwa
– Integracja społeczności lokalnej
– Promowanie aktywności fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu
– Promowanie aktywności fizycznej jako ważnego czynnika wpływającego na zdrowie
– Kształtowanie wzorców zachowań poprzez zajęcia dla rodzin
– Kreowania życia lokalnego wokół Politechniki Opolskiej poprzez możliwość korzystania z obiektów przeznaczonych nie tylko dla środowiska akademickiego
– Promocja systematycznej aktywności fizycznej oraz prozdrowotne, społeczne edukacyjne i wychowawcze wartości sportu

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania: "Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych".

Skip to content