Zarząd Klubu na kadencję 2020-2022

W poniedziałek (1.06) w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KU AZS Politechniki Opolskiej.

Jest to najwyższa władza Klubu, gdzie delegaci – czyli przedstawiciele wszystkich naszych sekcji – udzielali absolutorium obecnym Władzom oraz wybierali nowy Zarząd na kadencję 2020-2022.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
Prezes:
Tomasz Wróbel

Zarząd:
Maciej Róg
Dariusz Nawarecki
Bartosz Jaszczyński
Rafał Tataruch
Mirosław Śnigórski
Tomasz Zajączkowki

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Kurdziel
Sławomir Filip
Patrick Riemann

W najbliższych dniach członkowie Zarządu spotkają się i wybiorą między sobą dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza.

Wszystkim gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Skip to content